QuickSTEP

Podręcznik użytkownika systemu QuickSTEP.

QuickSTEP jest zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. W skład QuickSTEP wchodzą m.in. moduły Produkcja, Kontakty (CRM), Sprzedaż, Gospodarka Magazynowa, Zamówienia, Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, Środki Trwałe i.in.

Podręcznik dostępny w wersji HTML (online) lub w formacie PDF (do druku).

Prawa autorskie