Do strony głównej systemu QuickSTEP

Słowniki

Dostępne z poziomu Gospodarki magazynowej słowniki wykorzystywane są podczas wystawiania dokumentów magazynowych.

Rodzaje dokumentów magazynowych

Słownik rodzajów dokumentów magazynowych. Podobnie jak w przypadku dokumentów sprzedaży, rodzaje dokumentów magazynowych dodajesz na bazie predefiniowanych typów dokumentów magazynowych:

 • Pz – przychód zewnętrzny
 • PzImp – przychód zewnętrzny – import
 • Pw – przychód wewnętrzny
 • Wz – wydanie z magazynu
 • Rw – rozchód wewnętrzny
 • MM- – przesunięcie międzymagazynowe – rozchód
 • MM+ – przesunięcie międzymagazynowe – przychód
 • Pr- – protokół różnic – umniejszenie przychodu
 • Pr+ – protokół różnic – przychód
 • KPz – przychód zewnętrzny Korekta
 • KPzImp – przychód zewnętrzny – import Korekta
 • KPw – przychód wewnętrzny Korekta
 • KWz – wydanie z magazynu Korekta
 • KRw – rozchód wewnętrzny Korekta
 • KMM- – przesunięcie międzymagazynowe – rozchód Korekta
 • KMM+ – przesunięcie międzymagazynowe – przychód Korekta
 • ZPz – przychód zewnętrzny Zwrot
 • ZPzImp – przychód zewnętrzny – import Zwrot
 • ZPw – przychód wewnętrzny Zwrot
 • ZWz – wydanie z magazynu Zwrot
 • ZRw – rozchód wewnętrzny Zwrot
 • ZMM- – przesunięcie międzymagazynowe – rozchód Zwrot
 • ZMM+ – przesunięcie międzymagazynowe – przychód Zwrot
 • ZKPz – przychód zewnętrzny Zwrot do korekty
 • ZKPzImp – przychód zewnętrzny – import Zwrot do korekty
 • ZKPw – przychód wewnętrzny Zwrot do korekty
 • ZKWz – wydanie z magazynu Zwrot do korekty
 • ZKRw – rozchód wewnętrzny Zwrot do korekty
 • ZKMM- – przesunięcie międzymagazynowe – rozchód Zwrot do korekty
 • ZKMM+ – przesunięcie międzymagazynowe – przychód Zwrot do korekty
 • BO – bilans otwarcia na magazynie

Zestaw parametrów rodzaju dokumentu magazynowego obejmuje:

 • Na bazie jakiego dokumentu powstaje rodzaj, jego symbol oraz opis.

 • W przypadku dokumentów przesunięcia międzymagazynowego rozchodowego (MM-), na zakładce Nastawy dostępna jest opcja automatycznego generowania dokumentu przesunięcia międzymagazynowego przychodowego (MM+) określonego rodzaju.

 • W przypadku dokumentu wydania z magazynu „na zewnątrz” (Wz), na zakładce Nastawy dostępna jest opcja pozwól na stany ujemne na magazynie.

 • Na zakładce Wydruk dokumentu można określić jaki ma być wydruk dokumentu – do wyboru wydruk standardowy, własny lub wybór w momencie drukowania.

Pojedyncze rodzaje dokumentów magazynowych mogą być blokowane, co oznacza brak możliwości ich wykorzystania podczas wystawiania dokumentów.

Magazyny

Słownik magazynów. Zob. „Magazyny”.

Kartoteki magazynowe

Podgląd kartoteki magazynowej z możliwością usunięcia pozycji.

Makiety zestawień dokumentów magazynowych

Makiety zestawień dokumentów magazynowych, podobnie jak w przypadku sprzedaży i zamówień, pozwalają konstruować własne zestawienia na bazie zestawień predefiniowanych.

Żeby stworzyć własne zestawienie wystarczy wskazać jeden z przygotowanych podmiotów zestawień, wybrać i określić ułożenie informacji (pól), które znajdą się na zestawieniu, a następnie ograniczyć obszar dokumentów dla zestawienia przez ustawienie okresu zestawienia oraz odpowiednich filtrów.

Dostępne podmioty zestawienia:

 • Nagłówki dokumentów
 • Pozycje dokumentów
 • Rodzaje dokumentów
 • Kontrahent
 • Magazyn
 • Artykuł
 • Podział towarowy (I do III)
 • Użytkownik
 • Jednostki miary
 • Zlecenie
 • Podział kontrahencki (I do III)

Zależnie od wyboru podmiotu zestawienia, dostępne są różne pola (informacje), które można wykorzystać podczas budowania zestawienia.

Pojedyncze makiety mogą być blokowane, co oznacza brak możliwości generowania konkretnego zestawienia.