Do strony głównej systemu QuickSTEP

Rozdział 6. Gospodarka Magazynowa

Moduł gospodarki magazynowej może zostać uruchomiony z poziomu modułu głównego systemu QuickSTEP (Moduły > Magazyn) lub bezpośrednio, korzystając ze skrótu w menu programów systemu Windows.

W menu głównym Gospodarki magazynowej znajduje się kilka elementów:

Dokumenty

Wystawianie dokumentów sprzedaży. Zob. „Dokumenty magazynowe”.

Stany magazynowe

Dostęp do kartotek magazynowych, inwentury oraz kartoteki ilościowo-wartościowej. Zob. „Stany magazynowe”.

Kartoteki główne

Dostęp do dwóch kartotek głównych: Kontrahenci i Artykuły. Zob. „Kartoteki główne”.

Słowniki

Dostęp do słowników wykorzystywanych podczas wystawiania dokumentów magazynowych. Zob. „Słowniki”.

Oprócz wymienionych wyżej w menu znajdują się elementy obecne we wszystkich modułach – Administracja, Okno i Zamknij, zob. Rozdział 1, Moduł główny QuickSTEP.