Do strony głównej systemu QuickSTEP

Rejestr sprzedaży VAT

Wprowadzając faktury sprzedażowe postępujemy dokładnie tak samo, jak podczas księgowania faktur zakupowych. Można też, zakładając wykorzystanie modułu QuickSTEP Sprzedaż, automatycznie przenieść je do księgi klikając na zakładkę Księguj faktury sprzedaży.

Okno VAT Sprzedaż

Rejestr sprzedaży VAT

Żeby nie było luk w numeracji – kliknij zakładkę Przenumeruj zapisy.

Zakładką Podgląd masz możliwość przejrzeć każdą wystawioną przez siebie fakturę.