ZMIANY W WERSJI 18.1.1

* Ogólnie
 * Nowości
 - JPK - możliwość wygenerowania pliku JPK_VAT (wersja 3).
 - Lista urzędów -> nowe pola z kodem urzędu oraz notatką.

* PKPiR
 * Nowości
 - eDeklaracje - eksport deklaracji VAT-7 i VAT-7K do pliku xml.
 - Zaktualizowane stawki ZUS.
 - Zaktualizowane progi podatkowe oraz algorytm naliczający kwoty wolne od podatku.
 * Błędy
 - Poprawiony błędny format daty urodzenia na oknie z właścicielami.
 - Zlikwidowany błąd związany z automatycznym uaktualnieniem wartości środka trwałego po usunięciu pozycji z książki przychodów i rozchodów.

* Gospodarka Magazynowa
 * Nowości
 - Możliwość blokady pozycji w kartotece magazynowej (słowniki -> kartoteki magazynowe -> zablokuj).

* Zamówienia
 * Nowości
 - Dodane pole uwagi na oknie z dokumentami.

* Sprzedaż/Gospodarka Magazynowa
 * Nowości
 - Ukrycie nieaktywnych (zerowych) pozycji na kartotece magazynowej.

* Sprzedaż/Gospodarka Magazynowa/Zamówienia/Zakupy
 * Nowości
 - Automatyczne podstawienie w uwagach dokumentu sprzedaży, zakupu, magazynowych i zamówieniach klienta notatki edytowanej w rodzajach dokumentów.

* Produkcja
 * Nowości
 - Optymalizacja wyglądu i funkcjonalności okna ze zleceniami produkcyjnymi. Dodana możliwość podglądu stanu magazynowego dla zlecenia produkcyjnego.

* Produkcja/Gospodarka Magazynowa
 * Błędy
 - Poprawiony błąd związany z dostawami dla zleceń produkcyjnych (dowiązywanie zlecenia produkcyjnego w dokumentach Pw i Rw).


ZMIANY W WERSJI 17.1.1

* Ogólnie
 * Nowości
 - Dane firmy - konfiguracyjne blokowanie wielu jednoczesnych uruchomień tego samego modułu.
 - Dane firmy - możliwość konfiguracji dostępu do opcji zaawansowanych na oknie logowania (wszyscy lub tylko SUPERVISOR).

* PKPiR
 * Nowości
 - Nowy wzór Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów - nowe formatki oraz zestawienia.
 - Zaktualizowane stawki ZUS.
 - Nowe deklaracja VAT-7(17) i VAT-7K(11).

* CRM
 * Nowości
 - Tylko SUPERVISOR może importować i eksportować kontakty CRM.

* Sprzedaż
 * Nowości
 - Nowy protokół POSNET oraz protokół ELZAB współpracujący z drukarkami fiskalnymi.
 - Nowa funkcjonalność związana z globalnym ustawieniem pola wysyłanego na drukarkę fiskalną.
 - Makiety zestawień - nowe pola: "cena z cennika" dla zestawienia pozycji dokumentu sprzedaży (pozwala sprawdzić, która cena z cennika została użyta na dokumencie w module SPD Detal) oraz pole "godzina" - pozwalające śledzić godziny wystawiania dokumentów sprzedażowych.
 - Zestawienie "podsumowanie sprzedaży po rodzajach płatności" - dodatkowe podsumowanie w nagłówku zestawienia.
 - Dodana informacja o udzielonym rabacie kwotowym na wydruku dokumentów sprzedaży.
 - Powiększona długość nazwy artykułu do 200 znaków, na użytek wydruku dokumentów sprzedaży.
 - Pole "Uwagi" na oknie z dokumentami sprzedaży - na użytek filtrowania.
 * Błędy
 - Poprawiony błąd związany z importem cennika.
 - Poprawiony błąd związany z brakiem możliwości edycji ceny w cenniku.

* Sprzedaż Detal
 * Nowości
 - Wyłączona możliwość edycji wartości netto i brutto podczas dodawania nowego dokumentu sprzedaży (obliczane automatyczne).

* Gospodarka Magazynowa
 * Nowości
 - Inwentury - import z pliku pozycji dla inwentury.

* Sprzedaż/Gospodarka Magazynowa
 * Nowości
 - Stany magazynowe - nowy przycisk, umożliwiający usunięcie nastawy wszystkich filtrów.
 - Stany magazynowe oraz kartoteka magazynowa - rozbudowanie filtrów, umożliwiających zaawansowane wyszukiwanie np. po części nazwy.
 - Import zbiorowy z pliku: artykułów, cennika i kartoteki magazynowej.


ZMIANY W WERSJI 16.1.1

* Ogólnie
 * Nowości
 - Możliwość importu kursu walut ze strony NBP dla dowolnego zakresu dat.
 - Możliwość wydłużenia pracy wersji DEMO.

* PKPiR
 * Nowości
 - Nowe deklaracja VAT-7(16) i VAT-7K(10).
 - Zaktualizowane stawki ZUS.

* CRM
 * Nowości
 - Import i eksport kontaktów - zmiana konfiguracji i opisu: każdy konwertowany rekord zakończony znakiem średnika.

* Sprzedaż
 * Nowości
 - Panel sprzedaży detalicznej - komunikat podczas opuszczania głównego okna.

* Gospodarka Magazynowa
 * Nowości
 - Inwentura - wybór indeksu z kartoteki magazynowej z dodatkowymi kolumnami podziałów indeksu, umożliwiającymi filtrowanie wg podziałów.

* Zamówienia/Gospodarka Magazynowa
 * Nowości
 - Zwiększenie rozmiaru pola z notatką dla całego dokumentu do 300 znaków.
 * Błędy
 - Słowniki z rodzajami dokumentów - poprawiony błąd umożliwiający dodawanie dowolnego rodzaju dla dokumentu.


ZMIANY W WERSJI 15.1.2

* Ogólnie
 * Nowości
 - Otwarty dostęp do większości słowników systemowych.

* PKPiR
 * Nowości
 - Nowe Deklaracje VAT-7 (wersja 15) oraz VAT-7K (wersja 9).
 - Nowości związane z zależnościami między datą wystawienia, sprzedaży i zaliczenia. Przykładowo data sprzedaży (wykonania usługi) może być wcześniejsza niż data wystawienia dokumentu.


ZMIANY W WERSJI 15.1.1

* Ogólnie
 * Nowości
 - Pobranie walut w słowniku z walutami - dostępne dla każdego użytkownika.
 - Pytanie o automatyczną kopię zapasowa podczas zamykania systemu.

* Gospodarka Magazynowa
 * Nowości
 - Inwentura - nowa funkcjonalność, umożliwiająca inwenturę stanu magazynowego na dowolny dzień.
 * Błędy
 - Poprawione wyświetlanie filtrów na oknie ze stanami magazynowymi.

* Sprzedaż
 * Nowości
 - Usunięty komunikat podczas wybierania artykułu.
 - Makiety zestawień -> zestawienie dla pozycji - możliwość dodania na zestawieniu pola z numerem NIP kontrahenta.
 * Błędy
 - Wydruk dokumentu - poprawiony parametr ILSTR.

* Sprzedaż/Zakupy
 * Błędy
 - Poprawione błędne sumowanie pozycji na oknie z dokumentami.
 - Poprawione błędy związane z rozliczaniem dokumentów zaliczkowych.

* Zamówienia
 * Nowości
 - Konfiguracyjna nastawa rodzajów zamówień klienta, umożliwiająca pojawienie się opisu "netto/brutto" na wydruku dokumentu.
 - Obligatoryjna cena wprowadzonego zamówienia.

* CRM
 * Nowości
 - Słowniki -> Konfiguracja. Nowa nastawa z możliwością ustawienia obligatoryjnych pól na kontakcie (Pola: Prowadzący oraz numer NIP).
 - Kalendarz kontaktów - przycisk sumujący liczbę kontaktów znajdujących się w bieżącym widoku kalendarza.
 * Błędy
 - Poprawiony błąd migracji danych (import/eksport).

* PKPiR
 * Nowości
 - Progi podatkowe na 2015 rok oraz zaktualizowane stawki ZUS.
 - Zmiany na wydruku rocznym PKPiR.
 - Wydruki zestawień rejestru VAT sprzedaży i zakupu - rozszerzenie funkcjonalności o możliwość filtrowania w ramach kilku miesięcy.

* Produkcja
 * Nowości
 - Dokumenty Pw i Rw z powiązanymi zleceniami produkcyjnymi - możliwość wyboru przez użytkownika zamknięcia zlecenia produkcyjnego w tle.
 - Zmiany ergonomiczne wydruku karty technologicznej oraz poprawiony nagłówek wydruku karty technologicznej.
 - Wydruk karty technologicznej oraz przewodnika produkcyjnego - możliwość wyboru ilości kopii do wydruku.
 - Zestawienie zleceń - nowa kolumna z indeksem artykułu.


ZMIANY W WERSJI 14.1.2

* Ogólnie
 * Nowości
 - Dopracowanie aktualizacji Oprogramowania QuickSTEP.
 - Kartoteka artykułów - możliwość konfiguracji pól wysyłanych na drukarkę fiskalną.

* Gospodarka Magazynowa
 * Błędy
 - Wydruki kartoteki ilościowo-wartościowej - poprawione błędne sumowanie.
 - Słownik dokumentów magazynowych - poprawiona możliwość edycji.

* Sprzedaż
 * Nowości
 - Możliwość zmiany opisu na wydruku dokumentu "Rachunek" na opis "Faktura".

* Zamówienia
 * Błędy
 - Poprawione wyświetlanie ceny na podglądzie dokumentu zamówienia klienta.

* CRM
 * Nowości
 - Słowniki -> zakładka "Konfiguracja" - nowy kontrahent z możliwym obligatoryjnym zaplanowaniem kontaktu.
 - Nowe pole "województwo" na liście z kontrahentami oraz na kalendarzu.
 - Zmiana wyglądu kalendarza kontaktów - dodane nowe pola.
 - Nowe kolumny z flagami kontaktów - ikony priorytetów dla kontaktów, ikona kontaktów przeterminowanych oraz ikona flaga.
 - Sortowanie na oknie z kontaktami zaplanowanymi.
 - Sprawdzanie duplikatów wprowadzanych kontaktów po numerze NIP i skrócie nazwy.

* PKPiR
 * Nowości
 - Aktualizacja stawek ZUS.
 - Nowe przyciski z predefinicjami w słownikach - użytkownik sam decyduje o aktualizacji stawek.

* Produkcja
 * Nowości
 - Możliwość podłączenia zamówień klienta pod zlecenia produkcyjne.
 * Błędy
 - Poprawiona numeracja zleceń produkcyjnych.


ZMIANY W WERSJI 14.1.1

* Ogólnie
 * Nowości
 - Zmiana procedury aktualizacji oprogramowania QuickSTEP - przekierowanie na stronę qstep.pl.
 - Rozbudowa wydruku arkusza rejestracyjnego.
 - Przyjazna rejestracja i licencjonowanie dla biur rachunkowych - brak wymaganej wysyłki numeru NIP, dla każdej nowo dodawanej firmy.
 - Możliwość dowiązania do artykułu (kartoteka indeksów) pliku graficznego.
 - Nowe okno powitalne oprogramowania na nośniku CD.
 * Błędy
 - Usunięte problemy z wysyłką rejestracji z wbudowanego programu pocztowego.

* PKPiR
 * Nowości
 - Progi podatkowe na 2014 rok oraz zaktualizowane stawki ZUS.
 - Predefinicje dla księgowania dokumentów zakupu.

* Sprzedaż/Zakupy/PKPiR
 * Nowości
 - Importy i eksporty dokumentów sprzedaży i zakupu dedykowane dla biur rachunkowych i użytkowników współpracujących z biurami rachunkowymi.
 - Przystosowanie programu do zmian związanych z VAT.

* Produkcja
 * Nowości
 - Zmiana ostrzeżeń dotyczących edycji normy materiałowej.
 - Wydruk karty technologicznej - dodany autor wydruku.
 - Norma materiałowa - rozszerzenie możliwości dowiązywania materiałów o inne typy indeksów.
 - Nowe filtry w kartotece artykułów podczas edycji normy materiałowej oraz zlecenia produkcyjnego.

* CRM
 * Nowości
 - Podgląd załączonych dokumentów dla kontaktu.


ZMIANY W WERSJI 13.1.3

* Ogólnie
 * Nowości
 - Kartoteka Kontrahentów - nowy znacznik na użytek metody kasowej: "Kontrahent jest podatnikiem VAT".
 * Błędy
 - Predefiniowane regiony podczas dodawania kontrahenta, zostały uzupełnione o województwo lubuskie.

* PKPiR
 * Nowości
 - Możliwość rozliczania podatku VAT metodą kasową - nowa deklaracja VAT-ZD.
 - Nowy przycisk "Podgląd" na deklaracjach VAT-7 i VAT-7K.

* Sprzedaż
 * Nowości
 - Wydruk dokumentów sprzedaży - usunięty opis "Oryginał" i "Kopia".
 - Wydruk dokumentów sprzedaży - opis "Data Sprzedaży", zastąpiony opisem: "Data zakończenia dostawy/wykonania usługi".
 - Zmiana na Fakturach zaliczkowych - "Data sprzedaży", to obecnie: "Data otrzymania zapłaty (albo zaliczki)".
 - Administracja - konfiguracja stosowania metody kasowej.
 - Wydruki dokumentów sprzedaży - nowe wydruki na użytek metody kasowej.
 - Możliwość dodania ceny również w walucie obcej, podczas dopisywania nowego artykułu.
 - Nowa funkcjonalność "Paragon -> Faktura".
 - Zmiany na dokumentach Sprzedaży: opis "Faktura VAT", został zastąpiony opisem: "Faktura."
 * Błędy
 - Poprawiony problem ze znikającą ikonką "wydrukowane".

* Produkcja
 * Nowości
 - Zmiana wydruku karty technologicznej.


ZMIANY W WERSJI 13.1.2

* Ogólnie
 * Nowości
 - Tworzenie i odtwarzanie kopii bezpieczeństwa - nowy system komunikatów.

* PKPiR
 * Nowości
 - Nowe Deklaracje VAT-7 (wersja 13) oraz VAT-7K (wersja 7).
 - Aktualizacja stawek ZUS.

* Sprzedaż
 * Nowości
 - Rachunek Zwykły - możliwość wystawienia w walucie obcej.
 - Zmiany na wydrukach dokumentów sprzedaży - zmniejszenie czcionki (problem przy współpracy z wybranymi drukarkami).
 - Wydruki dokumentów sprzedaży - dodana data wydruku duplikatu.
 * Błędy
 - Poprawiony wydruk dokumentu Rachunek Zwykły.

* Sprzedaż/Zakupy/Gospodarka Magazynowa
 * Błędy
 - Usunięty błąd występujący na zestawieniach związanych z jednostką miary.

* Raporty Kasowe
 * Błędy
 - Usunięty błąd związany z możliwością wystąpienia braku uprawnień do nowej kasy.


ZMIANY W WERSJI 13.1.1

* Ogólnie
 * Nowości
 - Aktualizacja oprogramowania bez zalecanego odinstalowania poprzedniej wersji.

* PKPiR
 * Nowości
 - Automatyczne księgowanie Rachunku Zwykłego.
 - Aktualizacja stawek ZUS.
 - Progi podatkowe na 2013 rok.

* Sprzedaż/Zakupy
 * Nowości
 - Nowy rodzaj dokumentu - Rachunek Zwykły.


ZMIANY W WERSJI 12.1.2

* Ogólnie
 * Nowości
 - Uaktualnione automatyczne pobieranie walut, związane ze zmianami na stronie internetowej NBP.
 - Zmiana wydruku Rejestracji.
 - Kartoteka indeksów - możliwość dopisywania cennika dla indeksu podczas dodawania artykułu.

* PKPiR
 * Nowości
 - Nowe filtry na oknach: Księgi, Rejestr Sprzedaży VAT, Rejestr Zakupu VAT, Środki trwałe, Rozliczenie pojazdów, Właściciele, Pracownicy.
 - Możliwość dopisywania "Zdarzenia gospodarczego" przez każdego użytkownika.
 - Uaktualnione Stawki ZUS.
 * Błędy
 - Poprawione podsumowanie zestawienia "Przychodów dla okresu".

* Sprzedaż
 * Nowości
 - Fiskalizacja - indeks został zastąpiony nazwą artykułu.
 * Błędy
 - Usunięcie błędu związanego z edycją stacji drukarki fiskalnej.

* Sprzedaż Detal
 * Błędy
 - Wystawienie Faktury na podstawie Paragonu - usunięcie błędu związanego ze znacznikiem fiskalizacji.
 - Poprawione odświeżanie pola "Rabat" po zatwierdzeniu dokumentu.

* Kontakty
 * Nowości
 - Automatyczny komunikat o zaplanowanych kontaktach podczas startu systemu.
 - Nowe wyszukiwanie kontaktów po numerze NIP.

* Kasa/Bank
 * Nowości
 - Zwiększenie pól z podsumowaniem wyciągu bankowego i raportu kasowego.

* Sprzedaż/Zakupy
 * Błędy
 - Wyeliminowany błąd związany z wyświetlaniem pola terminu płatności.


ZMIANY W WERSJI 12.1.1

* Ogólnie
 * Nowości
 - Rozszerzenie opcji licencjonowania - możliwość zakupu oprogramowania w dowolnej konfiguracji modułowej.
 - Dodatkowe pole z liczbą stanowisk w oknie z rejestracją.

* PKPiR
 * Nowości
 - Progi podatkowe na 2012 rok.

* Sprzedaż Detal
 * Nowości
 - Nowa funkcjonalność - rabat kwotowy.
 - Zmiana podsumowania kolumny z kwotą VAT.

* Gospodarka Magazynowa
 * Nowości
 - Zmiany związane z lokalizacjami na magazynach w dokumentach MM+ oraz MM-. Lokalizacje nie muszą być przenoszone.

* Sprzedaż/Zakupy/Zamówienia/Gospodarka Magazynowa
 * Błędy
 - Poprawiony błąd związany z zatwierdzaniem dokumentów, podczas włączonych filtrów.


ZMIANY W WERSJI 11.1.3

* Ogólnie
 * Nowości
 - Automatyczna aktualizacja oprogramowania - dodatkowe informacje pomocnicze dla użytkownika.
 - Możliwość konfiguracji praw dostępu dla kartoteki pracowników.
 - Logowanie do systemu - zmiany ergonomiczne oraz rozbudowany system informacji dla użytkownika.
 - Możliwość wydruku listy błędów.
 - Katalog kontrahentów - dodane predefinicje miast, regionów, zdarzeń gospodarczych oraz sposobów płatności.
 - Katalog pracowników - dodane kalendarze. Nowe predefinicje dla kodu tytułu ubezpieczenia oraz oddziałów NFZ.
 - Aktualizacja automatycznego pobierania walut, związana ze zmianami na stronie NBP.

* Gospodarka Magazynowa
 * Nowości
 - Dodane stany minimalne na magazynie. Możliwość wydruku.
 - Zmiana formatu pola "Ilość" - nie ma możliwości wprowadzenia ujemnej wartości.

* Sprzedaż
 * Nowości
 - Wydruk dokumentu - pole "Uwagi" opcjonalne oraz kwota słownie pisana z przerwami.
 - Podstawienie automatyczne terminu płatności dla nowego dokumentu (Paragon).

* Sprzedaż/Zakupy
 * Błędy
 - Pozycje dokumentu - poprawione podliczanie grupami i pozycjami stawki VAT .

* Sprzedaż/Zakupy/Zamówienia
 * Nowości
 - Sposoby płatności - maksymalna długość definiowanego sposobu to 10 znaków.

* Sprzedaż/Zakupy/Zamówienia/Gospodarka Magazynowa
 * Nowości
 - Czyszczenie filtrów podczas zatwierdzenia dokumentu.

* PKPiR
 * Nowości
 - Deklaracja VAT 7 i VAT 7K - zmiany związane z polem numer 9.
 * Błędy
 - Poprawiony sposób księgowania wydatków za przejazdy.

* Kontakty
 * Nowości
 - Okno edycji kontaktu - dodany pomocniczy kalendarzyk.
 - Okno z plikami powiązanymi z kontaktem - nowa kolumna z datą powiązania pliku ze systemem.
 - Nowy kontakt - przycisk dający bezpośredni dostęp do wszystkich zakładek.
 - Nowe predefinicje słowników.

* Kasa
 * Nowości
 - Wydruk dokumentu - kwota słownie pisana z przerwami.

* Kasa/Bank
 * Nowości
 - Wydruk kwitu oraz raportu - zmiana wyświetlanej treści.


ZMIANY W WERSJI 11.1.2

* Ogólnie
 * Nowości
 - Słownik jednostek miary - dodane uprawnienia.
 - Słownik stawek VAT - dodana unikalność grup VAT.
 * Błędy
 - Poprawione wyświetlanie formatu kodu pocztowego kontrahentów.

* PKPiR
 * Nowości
 - Nowe deklaracje - VAT-7 wersja 12 oraz VAT-7K wersja 6.
 - Zmiana formatu wyświetlanych pól na zestawieniach.
 - Zmiana sposobu numeracji importowanych dokumentów sprzedaży i zakupu.
 * Błędy
 - Poprawiona edycja pola Notatka na dokumencie.
 - Poprawione zestawienia rejestru VAT zakupu oraz sprzedaży.

* Sprzedaż
 * Nowości
 - Blokada cofania dokumentu sprzedaży do edycji jeśli jest fiskalizowany.
 - Faktura VAT do paragonu - automatyczna zmiana podstawianych dat. Data wystawienia bieżąca, data sprzedaży jak na paragonie.

* Sprzedaż/Zakupy
 * Nowości
 - Zmiana numeracji predefiniowanej dokumentów zakupu oraz sprzedaży.
 * Błędy
 - Poprawiony mechanizm konfiguracyjny, dotyczący podstawiania kwoty netto lub brutto dla tworzonych dokumentów.

* Sprzedaż/Zakupy/Gospodarka Magazynowa
 * Nowości
 - Stany magazynowe -> Dostawy dla wskazanej kartoteki - zmiana domyślnego filtrowania na 'Wszystkie'.
 * Błędy
 - Poprawione aktualizowanie rozchodowania towaru podczas cofania dokumentu do edycji.


ZMIANY W WERSJI 11.1.1

* Ogólnie
 * Nowości
 - Nowe stawki VAT
 - Dostęp do zdalnego wsparcia z poziomu oprogramowania.
 - Udoskonalenie wyświetlania menu rozwijanego.
 * Błędy
 - Poprawione wyświetlanie formatu kodu pocztowego w kartotece kontrahentów.

* PKPiR
 * Nowości
 - Progi podatkowe na 2011 rok.
 - Ustawienia księgowania automatycznego - wyświetlanie wybranego rejestru.
 * Błędy
 - Poprawione deklaracje VAT-7.

* Sprzedaż/Zakupy
 * Błędy
 - Powiązanie z raportami kasowymi - poprawiony wybór kas.
 - Poprawiony mechanizm sumowania stawek VAT w ramach grup.


ZMIANY W WERSJI 10.1.3

* Ogólnie
 * Nowości
 - Zmiana sposobu ustawiania tła dla aplikacji - tło jest przypisane dla konkretnej bazy danych.
 * Błędy
 - Poprawiony import dokumentów zakupowych i sprzedażowych.
 - Poprawione filtrowanie w kartotece kontrahentów oraz indeksów.

* PKPiR
 * Nowości
 - Nowa deklaracja VAT-7K - wersja 5.

* Sprzedaż
 * Nowości
 - Zmiany wydruku fiskalnego - przypisanie kasjera do numeru użytkownika systemu oraz powiązanie towaru z kodem kreskowym.

* Sprzedaż - Detal
 * Nowości
 - Automatyczne pojawianie się okna z kolejną pozycją dokumentu podczas dopisywania pozycji.


ZMIANY W WERSJI 10.1.2

* Ogólnie
 * Nowości
 - Uprawnienia dla użytkowników - możliwość dodania wszystkich uprawnień dla użytkownika za pomocą jednego przycisku.
 - Kartoteka artykułów - brak możliwości usunięcia artykułu związanego z dokumentem zakupowym.
 - Kartoteka kontrahentów - brak możliwości usunięcia kontrahenta związanego z dokumentem zakupowym.
 - Urzędy Skarbowe predefiniowane oraz nowy filtr po miastach w słowniku urzędów.
 - Zapamiętywanie rozmiaru i położenia okien oprogramowania.
 * Błędy
 - Dodawanie nowego użytkownika - poprawione prawa do konwersji danych.
 - Poprawione kopiowanie praw jednego użytkownika na drugiego użytkownika systemu.
 - Usunięcie błędu pojawiającego się podczas instalacji oprogramowania.

* Sprzedaż - Detal
 * Nowości
 - Możliwość przelogowania się użytkowników systemu.
 - Nowe przyciski - czyszczący pole F10 oraz kasujący filtry.
 - Zestawienie po Użytkownikach - dodane nowe pole Pracownik.
 * Błędy
 - Poprawione odświeżanie przycisków na oknie.

* Sprzedaż
 * Nowości
 - Zestawienie po Użytkownikach - dodane nowe pole Pracownik.

* Zakupy
 * Nowości
 - Główne okno z dokumentami - możliwość uruchomienia tylko jednej instancji.

* PKPiR
 * Nowości
 - Wydruk Rejestru VAT Zakupu oraz Rejestru VAT Sprzedaży - w polu kontrahent dodanie numeru NIP (opcjonalne) oraz dodanie numeru dokumentu źródłowego.
 - Dodanie numeru dowodu księgowego na wydruku PKPiR jednostronnym i dwustronnym.

ZMIANY W WERSJI 10.1.1

* Ogólnie
 * Nowości
 - Przykładowe pliki importowe oraz szablony importu.
 - Kartoteka artykułów i kontrahentów - nowe filtry.

* Sprzedaż - Detal
 * Nowości
 - Notatka dla dokumentu sprzedaży.
 - Wybór towaru na dokumencie - nowe filtry po kodzie, nazwie i kodzie kreskowym.

* Sprzedaż
 * Nowości
 - Raty wyszczególnione na wydrukach dokumentów sprzedażowych.
 - Pole uwagi na pozycji oraz nagłówku dokumentu sprzedażowego - zwiększony rozmiar.
 - Wydruk faktury eksportowej oraz zaliczkowej eksportowej - wiersz z wielkością stawki VAT - dodany opis PLN.
 * Błędy
 - Wydruk dokumentu - poprawiony format kodu pocztowego nadawcy i odbiorcy.

* Cennik
 * Nowości
 - Możliwość wyłączenia filtrów jednym przyciskiem.

* PKPiR
 * Nowości
 - Nowa Deklaracja VAT-7 (wersja 11).
 - Progi podatkowe na 2010 rok.
 - Uaktualnienie wskaźników ZUS.

ZMIANY W WERSJI 9.1.3

* Ogólnie
 * Nowości
 - Nowy moduł ZAKUPY - moduł wystawiania i ewidencji dokumentów zakupowych, wystawiania towarzyszących dokumentów kasowych i magazynowych.
 - Uprawnienia dostępu do modułu zakupy, do dokumentów zakupowych oraz do zestawień zakupowych.
 - Import dokumentów zakupowych.
 - Zapamiętywanie ostatnio zalogowanego użytkownika, osobno dla poszczególnych baz danych.
 - Zmiana mechanizmu automatycznego pobierania kursów walut w związku ze zmianami na stronie NBP.
 - Automatyczne wysyłanie pliku licencyjnego.
 - Drukowanie dokumentów - zamiast drukowania tylko oryginału jest teraz drukowany oryginał i kopia.
 - Podczas dodawania nowego użytkownika, dodawane są wszelkie prawa dla tego użytkownika.
 - Kartoteka kontrahentów i artykułów - filtr po podziałach działa na dowolną liczbę podziałów.
 - Tylko Supervisor dodaje i edytuje użytkowników systemu.
 - Podział na Supervisora i resztę użytkowników w dostępie do: wszystkich słowników, doktora plików, konfiguracji numeracji, konfiguracji drukarki fiskalnej, rejestracji.
 * Błędy
 - Poprawiony błąd z linkiem do strony www QuickSTEPa.

* Sprzedaż - Detal
 * Nowości
 - Zaokrąglenie wartości na dokumencie ma działać tylko wtedy jeśli jest wybrany rabat.
 - Blokada wpisania ceny podczas wystawiania dokumentu - nastawa w rejestrze sprzedaży dla detalu.
 - Nowe zestawienie - rozbicie rodzajów płatności.
 - Dwuklik na główne okno - jeśli brak pozycji - insert, jeśli są pozycje - change.
 - Główne okno - filtr pokaż dokumenty wystawione przez innych użytkowników widoczny jest tylko dla Supervisora.
 - Korekta dokumentu, automatyczne podświetlenie pozycji korygowanej.
 - Widełki dla rabatowania w rejestrze sprzedaży.
 - Plus i minus - nowe buttony zwiększające i zmniejszające ilość edytowanych pozycji.
 - Dwuklik na browsie, dokumenty w edycji, wywołuje zmień na dokumencie korygowanym.
 - Płatność mieszana - suma z różnych płatności musi się zgadzać z kwotą z dokumentu.
 * Błędy
 - Poprawiony błąd z zaokrąglaniem jeśli rabat był dla wszystkich pozycji.

* Sprzedaż.
 * Nowości
 - Stany magazynowe - podgląd artykułu - widoczne opisy podziałów oraz opis jm.
 - Stany magazynowe - nowa 2 i 3 zakładka z widocznymi dostawami.
 * Błędy
 - Poprawione błędy podczas wystawiania dokumentu Pz i Wz.

* Gospodarka Magazynowa
 * Nowości
 - Stany rozwijalne dla indeksów, zbudowanych za pomocą konstruktora indeksu.
 - Zestawienie pozycji - podział na pozycje zwykłe i wirtualne.

* Sprzedaż, Gospodarka Magazynowa, Zamówienia
 * Nowości
 - Dodanie uprawnień do makiet zestawień dla użytkownika.
 - Dodanie dodatkowych pól do wyświetlania w makietach zestawień, (pełna nazwa kontrahenta, nabywcy i płatnika).
 - Główne okno - nowy filtr po userze.
 - Opisy dla filtrów na oknach głównych - powiększone.
 - Nowe skróty klawiszowe na oknach.
 - Zapamiętanie ustawienia filtra w makietach zestawień, (dziś, jutro, poprzedni miesiąc, bieżący miesiąc).

* PKPIR
 * Nowości
 - Automatyczne księgowanie dokumentów zakupowych.

* Kasa, Bank
 * Nowości
 - Możliwość dowiązania faktury zakupowej w kasie i banku.

* CRM
 * Błędy
 - Kalendarz kontaktów - poprawiona maska zakresu dat.

ZMIANY W WERSJI 9.1.2

* Ogólnie
 * Nowości
 - Zmiana sposobu licencjonowania oprogramowania - plik licencyjny.
 - Rozszerzenie modułu sprzedaży o sprzedaż detaliczną.
 - Podgląd cennika oraz stanu na magazynie z poziomu kartoteki artykułu.
 - Nowe formatowanie kodu pocztowego (xx-xxx).
 - Dodatkowe pola w kartotece kontrahenta: rabat, komunikator internetowy, telefon stacjonarny (dodatkowy), telefon komórkowy.
 - Zmiana wyglądu i funkcjonalności filtrów w kartotekach kontrahentów i artykułów.
 - Import pozycji otwartych dokumentów magazynowych oraz import cennika.
 - Dodanie słownika miast.

* Cennik
 * Nowości
 - Dodany opis cen w cenniku wraz ze słownikiem opisów.
 - Dodany kalendarz na oknie ze zmianą ceny dla zaznaczonych artykułów oraz na oknie z definicją cen.

* Gospodarka Magazynowa
 * Nowości
 - Możliwość stosowania stanów ujemnych na magazynie.
 - Rozszerzone dane magazynów na wydrukach (adres+telefon+mail).
 * Błędy
 - Usunięcie błędu filtrów przy wystawianiu dokumentu magazynowego.

* Gospodarka Magazynowa, Sprzedaż
 * Nowości
 - Podgląd artykułu z poziomu stanów magazynowych - dostępny na dwuklik.
 - Zmiana kolorystyki podsumowań wartościowych dokumentów.
 - Dodatkowe filtry na oknie stanów magazynowych.

* Gospodarka Magazynowa, Sprzedaż, Zamówienia
 * Nowości
 - Nowy filtr na oknie dokumentów: dziś, wczoraj, bieżący miesiąc, poprzedni miesiąc.
 - Nowy filtr na zestawieniach: dziś, wczoraj, bieżący miesiąc, poprzedni miesiąc.

ZMIANY W WERSJI 9.1.1

* Ogólnie
- skrócenie okresu działania wersji demo do 30 dni - przypomnienie o konieczności rejestracji modułu pojawia się po 20 dniach (UWAGA!!! Po zainstalowaniu aktualizacji, czas działania poprzednich wersji demo zostanie skrócony!!!)
- logowanie - sprawdzanie, czy skrót nazwy firmy nie zawiera znaków diakrytycznych
- poprawiony problem z generowaniem kart rejestracyjnych (Windows Vista)
- generowanie pliku PDF jest traktowane jako wydruk na drukarkę (powoduje generowanie np. potwierdzeń sald, wezwań itp.)
- zwiększenie liczby znaków opisu pozycji na fakturze do 255
- rekwester z pytaniem, jeśli brakuje grupy VAT w artykule
- sortowanie przez klik w nagłówek kolumny w walutach
- poprawienie archiwizacji bazy danych - aktualnie jest możliwa spacja w nazwie katalogu, znajdującego się w ścieżce do pliku
- poprawiony problem z brakiem województw do wyboru, w oknie rejestracji

* PKPiR
- konfiguracja numeru kolumny związanej ze zdarzeniem gospodarczym - nie tylko z poziomu modułu PKPiR, ale także z poziomu edycji kontrahenta
- aktualizacja danych - zmiana minimalnej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zmiana progów podatkowych

* Sprzedaż
- wystawianie faktury na podstawie zamówienia klienta; podstawiał się opis z kartoteki artykułów - teraz podstawia się opis z zamówienia klienta

* Bank
- jeśli brak rachunku bankowego - informacja i przekierowanie do okna dodawania rachunku

ZMIANY W WERSJI 7.1.4

* Ogólnie
- Kartoteka kontrahentów - nowe pola dla ZUS
- Kartoteka pracowników - nowe pola dla ZUS, adres do korespondencji
- Wymuszenie wykonania kopii bezpieczeństwa bazy danych w przypadku dostępności nowej aktualizacji (w razie anulowania - przerywanie procesu pobierania aktualizacji)
- Dodanie komunikatów o błędzie w przypadku problemu z aktualizacją rejestru systemowego

* Sprzedaż, Gospodarka Magazynowa, Zamówienia
- Kopiowanie dokumentów
- Poprawione błedne ukrywanie kolumn z numeracją dokumentów (numeracja miesięczna albo roczna)

* Kasa, Bank
- Dodana możliwość edycji daty wprowadzania dokumentu w każdym momencie
- Dodana możliwość dołączania paragonów
- Poprawione pokazywanie numeru dokumentu na formatce
- Kontrola sumy kwot na dokumencie z sumą z faktury tylko przy dopisywaniu

* Gospodarka Magazynowa
- Dodana możliwość wskazania kilku artykułów i dopisania ich do kartoteki (nie tylko pojedynczo)
- Dodana lista kartotek magazynowych w słownikach i możliwość kasowania niepowiązanych kartotek z tego poziomu

* Sprzedaż
- Termin płatności faktury - nastawa w kontrahencie (nie pojawiała się podczas wystawiania faktury)
- Dodany komunikat o braku zdefiniowanych rachunków bankowych, przy wyborze przelewu jako formy płatności

* PKPiR
- Poprawiona funkcja naliczająca przychody podatnika
- Poprawione błędne pokazywanie udziałów właściciela
- Poprawione automatyczne księgowanie
- Pit5, Pit5l - poprawienie funkcji naliczającej koszty
- Eksport w formacie XML do płatnika

ZMIANY W WERSJI 7.1.3

* Sprzedaż, Gospodarka Magazynowa, Zamówienia
- Usunięcie kolumny "dokument", zastąpienie nazwy kolumny ?symbol" nazwą "dokument"

* Kasa, Bank
- Zamykanie raportu kasowego/wyciągu bankowego -> zmiany z podpowiadającą się datą

* Gospodarka Magazynowa
- Usunięty błąd filtrów w stanach magazynowych

* Bank
- Możliwość edytowania walut i kursów walut z poziomu pozycji wyciągu bankowego

* Sprzedaż
- Zmiana mechanizmu rozliczania faktury zaliczkowej
- Poprawki na wydruku faktur
- Usunięcie błędu związanego z zatwierdzaniem dokumentu i zapłatami w kasie (jeśli kas było więcej niż jedna)

* Raporty
- wydruk Faktury VAT (predefiniowany) - dodanie wyświetlania pola z dodatkowym opisem w pozycji faktury

* PKPiR
- Aktualizacja stawek ZUS, progów podatkowych i składników do obliczenia wynagrodzenia (umowa o pracę)
- Dodanie linków do edycji okresów bilansowych w księgach i obrotach BO, w przypadku braku definicji
- Dodanie filtra (rok) dla progów podatkowych (progi podatkowe dla roku)
- Deklaracje PIT - dodany link do edycji techniki opodatkowania w przypadku braku definicji
- Deklaracje PIT i VAT -> podpowiada się data programu, a nie systemowa
- Poprawiony błąd w deklaracjach PIT -> zła podpowiedź pola numer 52
- Wydruk PKPiR dla miesiąca - nowy człon w numeracji dowodu księgowego

ZMIANY W WERSJI 7.1.2

* ogólnie
- zmiana formatu wprowadzania numeru seryjnego dla wygody Użytkownika
- podgląd Uprawnień użytkowników systemu
- uprawnienia do modułów - jeśli brak uprawnienia, ikonka dostępu do modułu w module głównym jest ukrywana
- drobne poprawki związane z zestawami artykułów
- import pracowników - dodanie pola email
- wyszukiwanie kontrahentów po numerze NIP
- zmiana nazwy zakładki "notatki" na "inne" w oknie kontrahentów
- poprawki na wydrukach

*moduł PKPiR
- poprawienie błędnego nagłówka wydruku listy pracowników
- podział stawek zus (emerytalnych i rentowych) na finansowane przez ubezpieczonego i pracodawcę
- usunięcie kolumny 12 i związane z tym zmiany
- podział miesięcznych kosztów uzyskania na zwykłe i podwyższone
- wprowadzenie minimalnego wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (automatyczne podstawienie w składkach ZUS za dany miesiąc)
- podgląd składek dla umowy cywilnoprawnej i umowy o pracę pracownika
- zatwierdzanie deklaracji - dodanie pytania o edycję okresu bilansowego, jeśli brak okresu lub nie jest on zamknięty
- opcja wyboru rodzaju działania na formatce wpisywania dokumentu - klawisze F5,F6,F7
- wyświetlanie nazwy kontrahenta na oknach: księgi, sprzedaż VAT i zakup VAT
- drobne poprawki związane z dowodami księgowymi
- zmiana daty globalnej uaktualnia ją na pasku statusu